Vår affärsidé

Målsättningen är att erbjuda marknadens bästa produkter från världens ledande fond och försäkringsbolag.

Långsiktiga relationer skapas genom att vi träffar våra kunder kontinuerligt.

Rekommendationer av kapitalplaceringar baseras på kundernas risknivå och placeringstid.

Vår framgång grundar sig på omvärldens förtroende för oss som rådgivare.

johnbjornny
varatjanster

Våra tjänster

Som kund till Trinova får du en personlig rådgivare som gör en individuell behovsanalys tillsammans med dig. Utifrån behovsanalysen samt de offerter och underlag som tas in, får du ett förslag på en optimal lösning för din personliga situation. Vi hjälper till och placerar försäkringen enligt ditt önskemål. Därefter får du en sammanställning av ditt totala engagemang samt en kontinuerlig uppföljning av dina placeringar, sparande.

Vår uppgift är att följa marknadens förändringar och med vår kompetens analysera situationen och ge dig som kund behovsanpassade råd.

Vårt mål är att vara det självklara valet för både privatpersoner och företagare.

Om oss

Bolaget grundades 2006 och ägs av BFL Invest och Fastighets AB vilket i sin tur ägs av Björn Ljunggren.

Vi som arbetar inom företaget har lång erfarenhet från branschen och har varit verksamma i branschen i flera år. Vi började med att arbeta som general agenter för Skandias olika bolag och blev år 2002 registrerade fond & försäkringsförmedlare.

Vi är ett mindre bolag och har ingen ambition att bli större utan vill istället leverera kvalitet och personlig service till samtliga kunder.

Vi är godkända av Finansinspektionen och registrerade via bolagsverket. Huvudkontoret ligger i Helsingborg och VD är Björn Ljunggren.

trinova

Trinova

Fond & Försäkring AB

Tel: 042-24 85 40
Karl X Gustavs gata 67 A
254 40 Helsingborg
Skåne, Sverige

bjorn

Björn Ljunggren

Fond- och Försäkringsförmedlare

Tel: 042-24 85 42
Mobil: 0706-57 19 88
Fax: 042-24 85 49
E-post: bjorn@trinova.nu

john

John Grant

Fond- och Försäkringsförmedlare

Tel: 042-24 85 41
Mobil: 0706-57 20 22
Fax: 042-24 85 49
E-post: john@trinova.nu

Madde

Madeleine Karlsson

Administratör

Tel: 042-24 85 40
Mobil: 0722-13 20 23
Fax: 042-24 85 49
E-post: madde@trinova.nu

Fond & Försäkringsförmedlare

Vi på trinova är fond- och försäkringsförmedlare vilket innebär att vi inte är knutna till något försäkringsbolag. Vi har därför möjlighet att erbjuda dig som kund de bästa produkterna utifrån dina behov och önskemål. Grunden i vårt arbete är att förbättra din ekonomi genom god rådgivning och helt enkelt medverka till att ge dig en långsiktig ekonomisk trygghet.

Trinova har finansinspektionens tillstånd att bedriva förmedling av all livförsäkring och värdepappersfonder. När det gäller Trinovas investeringsrådgivning av finansiella instrument är vi verksamma som anknutet ombud till Garantum Partner AB, registrerade via Insuresec och licensierade av Swedsec.

För att få tituleras fond- och försäkringsförmedlare krävs lång erfarenhet från försäkringsbranschen och den finansiella marknaden samt genomförda diplomutbildningar.


Trinova är anknutet ombud till Garantum Partner AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får Trinova marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum partner AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Läs mer om Garantum

Allmänna reklamationer

Vi är beroende av omvärldens förtroende för oss och vill självklart att 100% av våra kunder är nöjda. Anser du att vi gjort fel vill vi naturligtvis försöka korrigera detta.

För att underlätta en smidig och snabb hantering ber vi dig att skriftligen redogöra för händelseförlopp, hantering samt eventuella fel och brister.

Klagomålsanvarig för fond- & försäkringsförmedling:
Trinova fond & försäkring AB
Att: Björn Ljunggren
Karl X Gustavsgatan 67A
254 40 Helsingborg

Klagomålsanvarig för investeringsrådgivning:
Garantum Partner AB,
Klagomålansvarig,
Box 7364, 103 90 Stockholm.

Blir du mot förmodan inte nöjd trots klagomålshanteringen finns alltid möjligheten att få en tvist prövad hos allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

Länkar:

 

Referenser

Jesper Jansson

Jesper Jansson

 

Vi har en bra dialog och träffas med jämna mellanrum. Dessutom är det första gången som jag fått en samlad bild av hela mitt innehav oavsett vilket bolag vi använder.

Magnus Sunesson

Magnus Sunesson

 

Jag har pensioner i olika bolag men värdesätter att jag endast behöver ha kontakt med Trinova för att få en samlad bild.

Therese

Therése Schultz

 

Trinova är professionella och trevliga. Jag är också nöjd med avkastningen som deras fondrekommendationer har gett mig.

Aktiviteter

Kunder och samarbetspartners bjuds in till olika aktiviteter för att umgås tillsammans i en trevlig miljö samtidigt som vi lär känna varandra ännu bättre.

Vi planerar för ”Årets Golftävling” på natursköna Rya Golfklubb där alla, förutom golfen, skall få en positiv upplevelse under trevliga former med god mat och dryck.