Trinova fond & försäkring AB har sedan januari 2019 valt att samarbeta med Säkra AB samt med deras värdepappersbolag United Securities. Vi sitter kvar i samma kontor och har samma telefon nr som tidigare. För mer info:
Säkra AB United Securities
Alternativt maila oss på: bjorn.ljunggren@sakra.se eller john.grant@sakra.se